Promocje
Żarówka do wzrostu roślin lampa 3w1 150 LED Grow   P50
Żarówka do wzrostu roślin lampa 3w1 150 LED Grow P50
260,00 zł 137,00 zł 260,00 zł 137,00 zł
szt.
Produkt dnia
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin sklepu


I. Warunki ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę LED FARMER Oliwia Mielewczyk z siedzibą w Redzie , przy ul. Długiej 45F/3 , 84-240 Reda  REGON 360945776 , NIP 744 175 86 69, prowadzącą sprzedaż za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem www.ledfarmer.pl.
2. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem www.ledfarmer.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
3. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i akceptuje go w obowiązującej formie. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży.
4. Zawartość sklepu internetowego www.ledfarmer.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543.

II. Dane Klienta

1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – LED FARMER Oliwia Mielewczyk nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
2. LED FARMER OLIWIA MIELEWCZYK.  zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.?

III. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.ledfarmer.pl, są przetwarzane przez LED FARMER OLIWIA MIELEWCZYK z siedzibą w Redzie , przy ul. Długiej 45F/3 , 84-240 Reda posiadając nr REGON 360945776 , NIP 744 175 86 69.
Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
realizacji umowy,
jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.ledfarmer.pl w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).

2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3. Klientowi przysługuje prawo wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

4. Klient przekazuje nam swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

5. Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika, które wykorzystuje w www.ledfarmer.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać LED Farmer OLIWIA MIELEWCZYK niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.?

IV. Zakupy

1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24h/dobę przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12.30, soboty, niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

2. Przed złożeniem zamówienia, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub towary, które zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

3. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Klient zostaje skierowany do formularza służącego do składania zamówień w LED Farmer
Formularz składania zamówienia, służy do określenia:
adresu dostawy,
sposobu dostawy,
sposobu dokonania płatności za towar,
danych do wystawienia faktury jeżeli taka ma być wystawiona,

4. Zamawiający dokonujący zakupu w sklepie internetowym www.ledfarmer.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, sklep przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez sklep internetowy Led Farmer informacji o akceptacji zamówienia.

6. W celu anulowania niezrealizowanego zamówienia, należy wysłać nam w ciągu 24 godzin informację o rezygnacji z zakupu.

7. Klient jest informowany o bieżącym statusie realizacji zamówienia drogą elektroniczną (e-mail).

8. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy
z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej
zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej
transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do
jej wypełnienia.

10. Kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia produktu.


V. Płatność

1. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego www.Ledfarmer.pl są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

2. Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

3. Sklep internetowy Ledfarmer.pl oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie:
przedpłata na rachunek bankowy LED Farmer OLIWIA MIELEWCZYK  tym także za pośrednictwem systemu płatności drogą elektroniczną Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.


za pobraniem - gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta osobiście na własny koszt w siedzibie firmy LED Farmer OLIWIA MIELEWCZYK.

VI. Dostawa

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.ledfarmer.pl dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej.

2. Termin realizacji złożonych 1-2 dni robocze od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie LED Farmer W przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy należy umówić się telefonicznie lub mailowo na adres sklepledfarmer@gmail.com.
Jeśli towar oznaczony jest jako „Towar na zamówienie” czas dostawy może ulec zmianie.

3. Czas otrzymania przesyłki zależy od wybranej forma płatności.

4. Wraz z towarem wydawany jest dowód zakupu w postaci faktury lub paragonu fiskalnego. W przypadku braku dowodu zakupu prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

5. W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Towar w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską.?

VII. Zwrot towaru

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru towarów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do firmy LED FARMER Oliwia Mielewczyk oświadczenia przed jego upływem (można załączyć do paczki ze zwracanym towarem).

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny mają klienci będący konsumentami, czyli osobami fizycznymi zawierającymi umowy w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ( art. 221 k.c. ).

3. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia LED Farmer Oliwia Mielewczyk towaru w stanie niezmienionym, nie może nosić śladów użytkowania, posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie. Każdy odsyłany element powinien mieć kompletne wyposażenie – takie, z jakim został sprzedany. Zwrot towaru, odbywa się na koszt konsumenta. Zwrotowi podlegają także koszty wysyłki jakie poniósł kupujący. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni.

4. LED Farmer Oliwia Mielewczyk dokona zwrotu płatności na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy, po otrzymaniu od Konsumenta oryginału paragonu fiskalnego lub podpisanej kopii faktury korygującej. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny Led Farmer  , wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu.

VIII.Rękojmia i Gwarancja

1. LED Farmer Oliwia Mielewczyk odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Wszelkie towary sprzedawane przez firmę LED Farmer Oliwia Mielewczyk  są produktami fabrycznie nowymi i objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta.

3. Zakupiony towar prosimy przysyłać na adres firmy. Do przesyłki należy dołączyć także kopię lub oryginał dowodu zakupu oraz opisem usterki.

4. LED Farmer Oliwia Mielewczyk prowadzi wsparcie techniczne za pośrednictwem drogi elektronicznej (adres e-mail: serwis@ledfarmer.pl). Wszelkie zapytania dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu nabytych towarów powinny być nam zgłoszone, wówczas wstępnie zdiagnozujemy usterkę, ponieważ zdarza się, iż przyczyna za nieprawidłowe działanie sprzętu tkwi w niewłaściwej instalacji. Jeżeli ustalenie przyczyn wadliwego działania towaru nie będzie możliwe, poinformujemy Klienta o dalszym postępowaniu.

Wadliwy towar prosimy przysyłać do nas na adres:

LED FARMER OLIWIA MIELEWCZYK
ul. Zielna 10
84-240 Reda 

metody płatności

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl